“ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจยอดนิยม เพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีบุตรยาก เปิดตัว “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ.โอ.เอส บายครูก้อย (Dietary Supplement Product A.O.S By Krukoy)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณลิซ่า อาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนานุไชย ร่วมพูดคุยถึงปัญหาของผู้มีบุตรยากอันเนื่องมาจากสาเหตุของอายุที่มากขึ้น มีสารต้านอนุมูลอิสระลดลง ทำให้แก่เร็ว และภาวะเจริญพันธุ์ถดถอย พร้อมให้ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระตัวร้ายที่ส่งผลต่อความเสื่อมของวัยและคุณภาพไข่ของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของผู้มีบุตรยาก

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด

โดย “ครูก้อย นัชชา” ได้ไลฟ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยาก และเผยงานวิจัยเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีบุตรยากที่ประสบความสำเร็จหลังจากปรับโภชนาการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ทั้งวิธีธรรมชาติ และเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการแพทย์เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีผู้รับชมไลฟ์สดกว่า 5,000ราย

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด

“ครูก้อย นัชชา” กล่าวว่า ในทางการแพทย์ผู้หญิงที่มีช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นช่วงขาลงของวัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นส่งผลให้จำนวนเซลล์ไข่ที่ลดลง คุณภาพของเซลล์ไข่ด้อยคุณภาพลง มีลักษณะเซลล์ไข่ที่ไม่มีคุณภาพและมีอนุมูลอิสระที่มากขึ้นส่งผลให้พลังงานในเซลล์ไข่ลดลง เมื่อไมโทคอนเดรีย (Mitochondrion) แหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ไข่มีพลังงานไม่เพียงพอจะส่งผลต่อกระบวนการแบ่งตัวของตัวอ่อน โดยเฉพาะผู้ที่ทำอิ๊กซี่ หรือ เด็กหลอดแก้ว ไข่ที่มีอนุมูลอิสระสูง หรือ ขยะเซลล์มาก เมื่อทำการปฏิสนธินอกจากร่างกายจะไม่สามารถแบ่งเซลล์ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ได้

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด

ครูก้อย นัชชา กล่าวด้วยว่า อายุที่มากขึ้นอัตราความผิดปกติทางโครโมโซมของเซลล์ไข่สูงขึ้น โดยผู้ที่มีอายุ 35 ปี โครโมโซมผิดปกติ 50% อายุ 40 ปี โครโมโซมผิดปกติ 85-90% และมีโอกาสที่บุตรเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรม และอายุที่มากขึ้นยังส่งผลต่อฮอร์โมนเพศที่ลดลง รังไข่เสื่อม ปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วมาจากอนุมูลอิสระ (free radicals) หรือ Reactive oxygen species (ROS) เป็นกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระที่สร้างความเสียหายแก่เซลล์ ซึ่ง อนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในกระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์และอนุมูลอิสระที่มาจากปัจจัยภายนอกที่ได้รับมา เช่น มลภาวะ ความเครียด อาหาร นอนดึก เป็นต้น

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด

ครูก้อย นัชชา ได้สรุปงานวิจัยเรื่อง Antioxidants Reduce Oxidative Stress in Follicular Fluid of Aged Women Undergoing IVF ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology and Endocrinology ปี 2016 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดสภาวะความไม่สมดุลในการเกิดอนุมูลอิสระในของเหลวในถุงหุ้มไข่ ในผู้หญิงอายุมากที่เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว” โดยได้ทำการเก็บตัวอย่าง Follicular Fluid (FF) จากสตรีมีบุตรยากที่อายุมากกว่า 39 ปี ที่เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว โดยแต่ละคนจะถูกประเมินค่า Follicular Fluid ในช่วงกระตุ้นไข่ (ก่อนเก็บไข่) 2 รอบ โดยรอบแรกไม่ได้รับวิตามิน เพื่อเปรียบเทียบกับรอบที่สองที่ได้รับวิตามินล่วงหน้า 3 เดือน ผลปรากฏว่า รอบที่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุ (Micronutrients) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ปริมาณอนุมูลอิสระใน Follicular Fluid ลดลงอย่างมาก ดังนั้น การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอก่อนการเก็บไข่ จะช่วยสร้างสภาวะของของเหลวในถุงหุ้มไข่ให้ปกติ ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ เมื่อเก็บไข่จะได้ไข่ใบที่สุกพร้อมปฏิสนธิ

สารต้านอนุมูลอิสระมักจะพบในผักผลไม้ตระกูลเบอรี่ ส้ม มะนาว มะกรูด ผักใบเขียว ผักหลากสี และธัญพืชต่างๆ แต่ในชีวิตประจำวันกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เราไม่ได้วัดชั่งตวงปริมาณอาหาร ที่เรารับประทาน และเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราได้รับสารอาหาร วิตามินแร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอหรือไม่

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A.O.S By Krukoy เพื่อมาตอบโจทย์ดังกล่าว โดยชื่อแบรนด์ A.O.S มาจาก Anti Oxidant Solutions ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย สารต้านอนุมูลอิสระ 10 ชนิด โดยมีสารสกัดสำคัญได้แก่ แอสตาแซนทีน จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส พลูวิเอลิส (Haematococcus pluvialis) ที่ให้แอสตาแซนธินและถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีการรับรองจากสิทธิบัตร AstaZine® นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น

โดยมีงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมแอสตาแซนธินในผู้ที่มีภาวะ PCOS หรือ ถุงน้ำในรังไข่ที่พบมากในผู้มีบุตรยาก พบว่าคุณภาพของเซลล์ไข่ดีขึ้น อ้างอิงงานวิจัยเรื่อง Astaxanthin Treatment Ameliorates ER Stress in Polycystic Ovary Syndrome Patients: A Randomized Clinical Trial ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific reports ปี 2023 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ค่าความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยรวม การปรับปรุงคุณภาพเซลล์ไข่ รวมไปถึงตัวอ่อน จากการเสริม แอสต้าแซนธิน (Astaxanthin) ในผู้ที่มีภาวะ PCOS ในปริมาณ 12 มก./วัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมเพิ่มขึ้น คุณภาพของเซลล์ไข่ และตัวอ่อนดีขึ้นจากการเสริมแอสตาแซนธิน

นอกจากนี้ยังมี สารสกัดจากเมล่อน นิโคตินาไมด์ สารสกัดจากเปลือกองุ่น สารสกัดจากอาซาอิ สารสกัดจากมังคุด แอล-ซิสเทอีน สารสกัดจากเรดเคอแรนต์ สารสกัดจากแบล็กเคอแรนต์ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ที่ เว็บไซต์ www.BabyAndMom.co.th

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ.โอ.เอส บายครูก้อย (Dietary Supplement Product A.O.S By Krukoy)” จำหน่ายราคากล่องละ 1,690 บาท ใน 1 กล่องบรรจุ 30 แคปซูล ซึ่งสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆและสั่งซื้อได้ทาง LINE official account: : @babyandmom.co.th

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ feedforfuture.co ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

 • คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

บันทึก