ไม่บ่อยนักที่คนกรุงเทพฯ จะมีงานหรือกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไม่หยุดที่จะเรียนรู้ จึงนับเป็นปรากฎการณ์สำคัญ หรือนิมิตหมายอันดี เมื่อ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ผนึกกำลัง กรุงเทพมหานคร และกว่า 30 องค์กรเครือข่าย ประกาศจัดงาน “Learning Fest Bangkok 2023” หรือ เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Wonderlearn สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ” ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2566

เพื่อสร้างแพลตฟอร์มส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ผลักดันให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกของยูเนสโก (The UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC)

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park

ไม่ได้มีแค่ห้องสมุด

หลายคนรู้จัก TK Park ว่าเป็นห้องสมุดทันสมัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าใจกลางเมือง ซึ่ง “กิตติรัตน์ ปิติพานิช” ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ บอกว่า ห้องสมุดเป็นเพียงหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย

“เป้าหมายของ TK Park คือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ฟังแล้วอาจจะดูยาก แต่เรามีการขยายพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ถ้าเป็นสเกลขนาดใหญ่ที่มีทั้งห้องสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มีจำนวน 32 แห่งใน 25 จังหวัด บางจังหวัดมีมากกว่า 1 แห่ง แต่ถ้าเป็นระดับย่อยมีถึง 200-300 แห่ง เนื่องจากเราทำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีพื้นที่ ช่องทาง และวิธีการเข้าหาผู้คนที่แตกต่างกันในแบบ Tailor-Made ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนในพื้นที่” กิตติรัตน์ กล่าว

เมื่อสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายรวมถึงระบบฐานข้อมูลของหนังสือกับผู้คน เช่น รู้ว่าใครยืมหนังสือเล่มไหน ช่วงเวลาไหน ฯลฯ ทำให้การจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลไปถึงอีโคซิสเต็มที่กำลังสร้าง จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้คนไทยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และเข้าถึงคำที่เรียกว่า “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ได้ดียิ่งขึ้น

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park

ทำไมประเทศไทยต้องมี Learning City

“เมื่อเราบอกว่า ต้องการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ และมีวิธีการเชื่อมโยงแล้ว แต่ก็ยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่สามารถใช้ได้ หนึ่งในอุปกรณ์ที่ว่าก็คือ “Learning City” หรือเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมของยูเนสโก โดย TK Park โฟกัสไปที่การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เท่าเทียม เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้เกิดมุมมองที่ส่งเสริมในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สังคมสมานฉันท์ หรือเศรษฐกิจการเรียนรู้เพื่อช่วยในเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากช่วยให้เกิดความหลากหลายมิติของการเรียนรู้ ทุกคนเข้าถึงได้ตลอดชีวิต ที่สำคัญการเป็น Learning City ยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก เน้นย้ำถึงการเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ SDGs

กิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้

คิกออฟเทศกาลการเรียนรู้เพื่อคนกรุงเทพฯ

ในมุมมองของ ผู้อำนวยการ TK Park เชื่อว่า เครือข่ายเกือบทุกเมืองอยากเป็น Learning City สิ่งที่จะช่วยผลักดันได้ คือการจัด Learning Fest โดยเริ่มที่กรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก ก่อนจะขยายไปจัดตามเมืองอื่นๆ

“Learning Fest Bangkok 2023 จัดขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดของผู้คนให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการรู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบที่สร้างสรรค์ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของแนวคิด “Wonderlearn สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ” เพราะทักษะการตั้งคำถามเป็นเรื่องสำคัญต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มตั้งคำถามเยอะขึ้น การตั้งคำถามที่ดีจะนำพาไปสู่คำตอบที่สร้างสรรค์ และมีกระบวนการค้นหา ก่อนจะ Explore ในส่วนของไอเดียและคำตอบที่สร้างสรรค์ตามมา”

“ในงานนี้จะมีการจัดเวที เอ๊ะทอล์ค ให้ทุกคนมา “เอ๊ะ” กับผู้คนหลากหลายวงการ ที่จะมาช่วยปลุกความสงสัย ชวนให้หยุดคิด และสำรวจลึกลงไปในเรื่องชวนสงสัยรอบๆ ตัว เพื่อต่อยอดความคิดและนำไปดัดแปลงใช้ในแง่มุมต่างๆ มี “เอ๊ะ? Awards by TK Park” รางวัลเชิดชูความสงสัยสำหรับมนุษย์เอ๊ะที่สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้สังคม และ เอ๊ะ hibition นำเสนอวิธีเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักอยากรู้”

และรูปแบบกิจกรรมอีกมากมาย เช่น พาทุกคนออกนอกพื้นที่ที่คุ้นเคยไปกับ Wonder Walk ในย่านประตูน้ำและบ้านครัว หรือ Wonder Arts กิจกรรมสนุกๆ ที่พามาเอ๊ะเปิดโลกกับภาพยนตร์ ดนตรี ละคร ศิลปะ รวมถึง Young Wonders ชวนเด็กและครอบครัวมาช่วยกันเอ๊ะ

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park

“นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ คือ กลุ่มกิจกรรม Wonder Lab รวบรวมมนุษย์เอ๊ะมืออาชีพ โดยจะประกอบไปด้วยเวิร์กชอปเชิงกระบวนการเรียนรู้สำหรับสายลึก เน้นการร่วมตั้งคำถามและหาคำตอบไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมการคิดแบบไม่จำกัด ในงานสัมมนาสาธารณะ “Inquiry-based Learning ปลุกความสงสัย จุดไฟการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อค้นหาว่าทำอย่างไรจึงจะรักษา “ความสงสัยใคร่รู้” และต่อยอดให้กลายเป็นทัศนคติ เกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ”

“TK Park เชื่อว่า “Learning Fest Bangkok 2023” จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มด้านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ของภาคีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังจากนี้จะพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์เทศกาลการเรียนรู้ร่วมกับเมืองอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนและชุมชนที่เป็นรูปธรรม”

จึงอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกัน “เอ๊ะ” ในงาน “Learning Fest Bangkok 2023” เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ learningfest

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ feedforfuture.co ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนสมาชิกผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์ และช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการบันทึก และจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกขณะเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่านมากที่สุด เราจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้เมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหาได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

 • คุกกี้เพื่อนำเสนอโฆษณาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Advertising Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่เรานำเสนอด้วย ตลอดจนช่วยป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ

บันทึก